You are here

Region2-city

City Postcode (ZIP)
JPM (Bangunan Setiausaha Kerajaan) BS8610
Kastam dan Eksais DiRaja BS8810
Kawasan Perdagangan Bumi Putera BS8811
Kawasan Pusat Sejarah BS8611
Kawasan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah BS8711
Kementerian HAL EHWAL DALAM NEGERI BS8610
Kementerian KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN BS8110
Kementerian KEWANGAN BS8710
Kianggeh BS8111
Lembaga Mata Wang BS8610
Majlis-Majlis Mesyuarat Negara BS8610
Mufti Kerajaan Brunei BS8510
Padang BS8411
Pejabat Kadi Besar BS8510
Perancangan dan Kemajuan Ekonomi BS8710
Pusat Kesenian dan Pertukangan BS8110
Radio Dan Televisyen Brunei BS8610
Sumbiling BS8511
Tabung Amanah Pekerja BS8710
Tasek Lama BS8311
Angkatan Bersenjata Diraja Brunei BB3510
Badan Kemajuan Industri Brunei (BINA) BB3910
Dewan Bahasa dan Pustaka BB3510
Jabatan AuditB BB3910
Jabatan Belia dan Sukan BB3510
Jabatan Biro Mencegah Rasuah BB3510
Jabatan Buruh BB3910
Jabatan Daerah Brunei Muara BB3510
Jabatan Imigresen dan Pendaftaran BB3910
Jabatan Kemajuan Perumahan BB3510
Jabatan Kenaziran Sekola-Sekolah BB3510
Jabatan Kerja Raya BB3510
Jabatan Penerangan BB3510
Jabatan Penerbangan Awam BB2513
Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan BB3510
Jabatan Peperiksaan BB3510
Jabatan Perancang Bandar dan Desa BB3510
Jabatan Perancangan dan Pemiliharaan Bangunan dan Kawasan BB3510
Jabatan Percetakan BB3510
Jabatan Perhutanan BB3910
Jabatan Perikanan BB3910
Jabatan Perkhdmatan Bomba BB3510
Jabatan Perkhidmatan Awam BB3510
Jabatan Perkhidmatan Elektrik BB3510
Jabatan Perkhidmatan Pengurusan BB3910
Jabatan Perkhidmatan Pos BB3510
Jabatan Pertanian BB3510
Jabatan Perubatan dan Kesihatan BB3510
Jabatan Sekolah-Sekolah BB3510
Jabatan Telekom BB3510

Pages